A la Direcció de Calella Centre Comercial, es treballa per fer del comerç una peça clau de vertebració del poble de Calella.

Parlem d’una Calella dinàmica, emprenedora i socialment cohesionada que considera el comerç un valor de qualitat i creixement econòmic.